Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилМузей

Началото на музейното дело в Кюстендил датира от средата на ХІХ век. Първата музейна институция в града и в Югозападна България е създадена през м. декември 1897 г., като музейна сбирка към Педагогическото училище. През 1907 г. в читалище “Братство” се обособява нов музей, който от 6.08.1944 г. прераства в градски музей с галерия. От 1960 г. той е Регионален (Окръжен) исторически музей. От 1992 г. носи името на големия учен Йордан Иванов.С постановление №153 от 28 юли 2000г. на Министерски съвет е преобразуван в Регионален исторически музей със седалище гр. Кюстендил и осъщестява културно-просветна дейност на територията на областите Кюстендил, Перник и Благоевград.

Музейните фондове наброяват над 100 000 експоната подредени в следните основни колекции: Праисторически съдове и идолна пластика, Оригинални находки от тракийски могилни погребения, колекция от антична бронзова и мраморна пластика, Накити, Нумизматична колекция, Щампи и др. Към музея са изградени три постоянни експозиции: Археологическа, Национално-освободителни борби (ХVІІІ-ХІХ в.), Етнографска (Гадския бит в края на ХІХ и началото на ХХ век). С материали от своите фондове музеят е реализирарл самостоятелни изложби в Германия, Унгария, Полша и др., съвместно със сродни музеи в Япония ,САЩ и др.

От 1989 г. Исторически музей гр. Кюстендил има собствено печатно издание – Известия на Исторически музей-Кюстендил с отпечатани 5 тома. Осъществени са два международни научни симпозиуми в чест на акад. Й. Иванов (1992 г.) и чл.кор. Йордан Захариев (1993 г.), редица национални конференции и регионални научни форуми. Специалистите от музея са автори на десетки монографии, студии и научни съобщения, публикувани в български и чужди научни издания.

http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/

 


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил