Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилЗа Вас Третокласници

ЗА ВАС ТРЕТОКЛАСНИЦИ
Андерсен, Х. Малката кибритопродавачка [Приказка] / Ханс Кристиян Андерсен ; Прев.[ от англ.].-София : Слънчо, 1999 . – 8 с. Петров, Валери. Меко казано : Приказна повест /Валери Петров ; Худож. Таня Горанова. – София : Отечество, 1980. – 48 с.
Даръл, Джералд. Птици, животни и роднини / Джералд Даръл ; Прев. от англ. Владимир Ганев ; Худож.Александър Александров.- София : Земиздат, 1986. - 224 с. Разцветников, Асен. Стихотворения и поеми/Асен Разцветников ; Състав. Михаил Неделчев . – София, 1997. – 189с.
Езоп. Езопови басни / Подбр. и адапт.Георги Добрев ; [ Прев. от англ.] .- София, 1997.- 128 с. Твен, Марк. Том Сойер / Марк Твен ; Прев. от англ. Нели Доспевска. – София : ПАН, 1999. – 300 с.
Каралийчев, Ангел. Български народни приказки :Т. 1-2 / Ангел Каралийчев ; Ил. Владимир Коренев.-София : Пан, 1997. Успенски, Едуард. Крокодилът Гена и други приказки / Едуард Успенски ; Рис. Г. Калиновски ; Прев. от рус. – София : Отечество,1983 . – 235 с.
Константинов, Константин. Приказки за тебе /Константин Константинов ; Нарис. Ани Тузсузова ; Състав. Татяна Пекунова. - София : Оте-чество, 1987. - 160 с. Хофман, Ернст Теодор А. Приказки /Е. Т. А. Хофман ; Прев. от нем. Страшимир Джамджиев ; Худож. Любен Зидаров. – София : Нар. младеж, 1981. – 240 с.
Лафонтен, Жан дьо. Басни / Лафонтен ; Преразк.за деца Маджорина Кастолди ; Ил. от Кремонини ; Прев. от итал. Петър Драгоев. - София 7 Софи - Р,1992. - 56 с. Цанев, Стефан. Анини приказки : Поеми / Стефан Цанев ; Худож. Соня Манолова. – София : Светулка - 44,1994. – 64 с.
Линдгрен, Астрид. Емил от Льонеберя / Астрид Линдгрен ; Прев. от швед. Теодора Джебарова ; Худож.Бьорн Берг . – София : Софи - Р,1980. – 304 с. Чтвъртек, Вацлав. Румцайс / Вацлав Чтвър-тек ; Прев. от чеш. Соня Каникова ; Худож. Ивайло Николов. – София : Д. Яков, 1996. – 128 с.
Перо, Шарл. Приказки от стари времена / Шарл Перо ; Прев. от фр. Тодорка Минева ; Ил. Веселин Праматаров. – София : Д. Яков, 1992 . – 104 с.  


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил