Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилЗа Вас Петокласници

ЗА ВАС ПЕТОКЛАСНИЦИ
Амичис, Едмондо де. Сърце : Роман [за юноши]/ Едмондо де Амичис ; Прев. от итал. Петър Драгоев . – София : Нар. младеж, 1978. – 287 с. Езоп. Езопови басни / Подб. и адапт. Георги Добрев ; Прев. от англ. ез. ; Худож. Харисън Уиър . – София, 1997 . –128 с
Багряна, Елисавета. Стихотворения / Елисавета Багряна ; Предг., състав. и прил. Дора Колева . – В. Търново : Слово, 1992. - 127 с. Елин Пелин. Разкази : [Сборник]/ Елин Пелин ; Състав. и ред.Атанас Звездинов ; Ил. Тодор Цонев. - София : Нар. младеж,1987. - 71 с.
Българско народно поетично творчество : Нар. песни, Нар. приказки, пословици, поговорки, гатанки/ Предг., подбор, ред., бел. и прил. Цветана Македонска.- София : Бълг. писател, 1980. - 272 с. Йовков, Йордан. Избрани разкази / Йордан Йовков ; Състав., ред., предг. и прил. Симеон Султанов. - София : Бълг. писател, 1986. - 559 с.
Вазов, Иван. Апостолът в премеждие : Разказ : За нач. училищна възраст / Иван Вазов ; Худож. Георги Недялков. – София : Бълг . художник,1986.- 16 с. Константинов, Алеко. Избрани творби / Алеко Константинов ; Подбор., ред., предг. и прил. Стефан Елефтеров. - София : Бълг. писател, 1984. - 489 с.
Вазов, Иван. Немили – недраги : [Повест]/ Иван Вазов ; Предг. и прил. Димитър Михайлов.- В. Търоново : Слово, 1992. - 112 с. Лафонтен, Жан дьо. Басни / Лафонтен ; Преразк. за деца Маджорина Кастолди ; Прев. от итал. Петър Драгоев. - София : Софи-Р, 1992. - 56 с.
Вапцаров, Никола. Избрани творби / Никола Вапцаров ; Състав., бел. и прил. Цветана Джагарова ; Предг. Христо Радевс-ки. – София : Бълг. писател, 1988 . – 224 с. Нушич, Бранислав. Автобиография / Бранислав Нушич ; Прев.[от сърбо-хърв.] Боян Ничев. – София : М. - Л., 1992. - 202 с.
Верн, Жул. Децата на капитан Грант : Роман [за юноши]/ Жул Верн ; Прев.[от фр.] Жечо Обов.- София : Нар. младеж, 1971. - 519 с. Петров, Валери. Стихотворения / Валери Петров . - София :Христо Ботев, 1994. – 225 с.
Даръл, Джералд. Моето семейство и други животни : Роман [за юноши]/ Джералд Даръл ; Прев. от англ.[с послесл.]Огняна Иванова; Ил. Ал. Алексов.- София : Отечество, 1984.- 295 с. Славейков, Пенчо П. Избрани творби / П. П. Славейков ; Състав., ред. и бел. Иван естр-имски.- София: Бълг. писател, 1985.-0293 с.
  Юго, Виктор. Клетниците : Роман / Виктор Юго ; Прераб. за юноши, прев. от фр. Лилия Сталева ; Худож. Брион и др.- София : Отечество, 1985 . – 373 с.


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил