Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилЗа Вас Шестокласници

ЗА ВАС ШЕСТОКЛАСНИЦИ
Ботев, Христо. Стихотворения / Х. Ботев ; Състав. и подб. Цветан Андреев. – Монтана : Везни 93, 1993. - 46 с. Йовков, Йордан. Избрани разкази / Йордан Йовков ; Състав., ред., предг. и прил. Симеон Султанов. - София : Бълг. писател, 1986. - 559 с.
Българско народно поетично творчество : Нар. песни, нар. приказки, пословици, поговорки, гатанки . - София : Бълг. писател, 1980. - 272 с. Константинов, Алеко. Бай Ганьо / Алеко Константинов ; Предг. и прил. Светлозар Игов . – В. Търново : Слово, 1992. -152 с.
Вазов, Иван. Под игото : Роман / Иван Вазов . – София : Бълг. писател, 1988. - 423 с. Лилиев, Николай. Стихотворения / Н. Лилиев.- София : Бълг. писател, 1983 .- 144 с.
Вазов, Иван. Стихотворения / Иван Вазов ; Състав., ред., предг. и бел. Милена Цанева.- София : Бълг. писател, 1987. - 219 с. Попдимитров, Емануил. Стихотворения / Емануил Попдимитров . – София : Бълг. писател, 1978. - 415 с.
Вапцаров, Никола.Избрани творби / Н. Вапцаров ; Състав., бел. и прил. Цветана Джагарова ; Предг. Христо Радевски. - София : Бълг. писател, 1988. - 224 с. Ракитин, Никола. Избрани стихотворения / Н. Ракитин . – София: Бълг. писател, 1962 . – 284 с.
Дебелянов, Димчо. Лиирика / Д. Дебеля-нов ; Предг., състав. и прил.Симеон Хаджи-косев. - В. Търново : Слово, 1992. - 80 с. Славейков, Пенчо П. Избрани творби / Пенчо Славейков ; Състав., ред. и бел. Иван Сестримски. - София : Бълг. писател, 1985. - 293 с.
Дубарова, Петя. Лястовица : Стихове и разкази / Петя Дубарова ; Състав. Г. Констан-тинов ; Худож. Г. Ангелов . – София : Отечество, 1987. - 112 с. Смирненски, Христо Избрани творби / Христо Смирнненски ; Подб., ред., встъп. думи, бел. и прил. Симеон Правчанов. - София : Бълг писател, 1987. - 192 с.
Елин Пелин. Разкази / Елин Пелин ; Състав. и ред. Атанас Звездинов ; Ил. Тодор Цонев . – Со-фия : Нар. младеж, 1987 . - 71 с. Ханчев, Веселин. Избрани творби / Веселин Ханчев ; Състав. и ред. Петър Пондев. - София : Бълг. писател, 1985 . - 544 с.
  Яворов, Пейо. Стихотворения / Пейо Яворов ; Предг., Състав и прил. д-р Стоян Илиев . – В. Търново : Слово, 1983. - 87 с.


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил