Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилЗа Вас Седмокласници

ЗА ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ
Багряна, Елисавета. Стихотворения / Елисавета Багряна ; Предг, състав. и прил. Дора Колева . – В. Търново : Слово, 1992 . - 127 с. Константинов, Алеко. До Чикаго и назад ; Пътеписи от България / Алеко Константинов ; Предг., състав. и прил. Светлозар Игов. – В. Търново : Слово, 1992. – 140 с.
Ботев, Христо. Стихотворения / Христо Бо- тев ; Състав. и подб. Цветан Андреев, 1993 . - 46 с. Петров, Валери. Стихотворения / Валери Петров . – София : Хр. Ботев, 1994. - 225 с.
Вазов, Иван. Немили-недраги : Повест / Иван Вазов ; Предг. и прил. Димитър Михайлов. – В. Търново : Слово, 1992 . – 112 с. Радичков, Йордан. Горещо пладне ; Неделя ; Превързаният балон : Новели / Йордан Радич-ков ; Предг., състав. и прил. Николай Звезданов . – В. Търново : Слово, 1994. - 143 с.
Вазов, Иван. Разкази, пътеписи / Иван Вазов ; Предг., състав. и прил. Михаил Василев. – София : Бълг. писател, 1987 . – 303 с. Селинджър, Джеръм Дейвид.Спасителят в ръжта : Роман / Д. Д. Селинджър ; Прев. от англ. – София : Нар. култура, 1973. – 204 с.
Вазов, Иван. Стихотворения / Иван Вазов ; Състав., ред., предг. и бел. Милена Цанева. – София : Бълг. писател, 1987. – 219 с. Смирненски, Христо. Избрани творби / Христо Смирненски ; Подбр., ред., встъп. думи, бел. и прил. Си-меон Правчанов. – София : Бълг. писател, 1987. - 192 с.
Вапцаров, Никола. Избрани творби / Никола Вапцаров ; Състав.,бел. и прил. Цветана Джагарова ; Предг. Христо Радевски. – София : Бълг. писател, 1988. – 224 с. Стратиев, Станислав. Самотните вятърни мелници : Разкази / Станислав Стратиев . – София : Отечество, 1990. - 128 с.
Елин Пелин. Разкази / Елин Пелин . – София : Нар. младеж, 1987. - 71 с. Яворов, Пейо. Стихотворения : В полите на Витоша : [Драма]/ Пейо Яворов ; Передг., побор, ред., прил. Пенчо Данчев.- София : Бълг. писател, 1982. - 263 с.
Йовков, Йордан. Избрани разкази / Йордан Йовков ; Състав., ред., предг. и прил. Симеон Султанов . – София : Бълг. писател, 1986. – 559 с.  
Каравелов, Любен. Маминото детенце / Любен Каравелов . – София : Бълг. писател, 1978. – 80 с.  


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил