Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилЗа Вас Осмокласници

ЗА ВАС ОСМОКЛАСНИЦИ
Багряна, Елисавета. Избрани сти-хотворения / Елисавета Багряна. – Варна : Г. Бакалов, 1982. – 60с. Петров, Валери. Поезия / В. Петров. - София : Бълг. писател, 1984 . – 415 с.
Багряна, Елисавета. Вечната и святата : Стихотворения / Елисавета Багряна. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1980. – 112с. Петров, Ивайло. Преди да се родя, И след това / Ив. Петров. – София : Бълг. писател, 1975 . – 415 с.
Вапцаров, Никола. Избрани творби / Състав., бел., прил. Цв. Драганова: Предг. Хр. Радевски. – София : Бълг. писател, 1988. – 222с. Радичков, Йордан. Нежната спира-ла : Разкази / Йордан Радичков . – София : Бълг. писател, 1983 . – 200 с.
Дебелянов, Димчо. Стихотворения / Д. Дебелянов ; Състав. и ред., предг., и бел. и прил. Стоян Каролев. – София : Бълг. писател, 1968. – 136 с. Станев, Емилиян. Крадецът на прас-кови : Повест / Емилиян Станев .– Пловдив : Хр. Г. Данов, 1980 . – 103 с.
Димитрова, Блага. Стихотворения / Блага Димитрова. – София : Бълг. писател, 1968. – 152с. Хайтов, Николай. Диви разкази / Н. Хайтов . – София : Хр. Ботев, 1992 . – 168 с.
Лилиев, Николай. Лирика / Николай Лилиев ; Състав. предг. и прил. Е. Констан -тинова. – В. Търново : Слово, 1993. – 117 с. Христов, Борис. Вечерен тромпет : Стихотворения . – Варна : Г. Бакалов, 1979 . – 36 с.
Минков, Светослав. Дамата с рентге-новите очи : Фантаст. Разкази / Светослав Минков ; Състав., ред. Огнян Сапарев. – Г. Бакалов, 1982. – 234 с.  


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил