Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилСтраница за Деветокласника

СТРАНИЦА ЗА ДЕВЕТОКЛАСНИКА
Според учебната програма Вие трябва да познавате следните текстове: Всички посочени текстове могат да бъдат открити в следните издания:    
Българска литература   Чуждестранна литература  
"Пространно житие на Кирил"   Библия"Стар завет"
"Нов завет"
"Евангелие от Йоан"
"Евангелие от Матей"

БИБЛИЯ : Книгите на Свещеното писание на Вехтия и Новия завет . – София : Синод. изд, 1991
"Пространно житие на Методий"
Константин-Кирил Философ
  Еврипид
"Електра"
ЕВРИПИД. Електра. – София: Пан, 2003. – 95 с.
"Проглас към евангелието"
Климент Охридски
  Есхил
"Прикованият Прометей"
ЕСХИЛ. Прикованият Прометей. – В. Търново : Слово, 2000 . – 96 с.
"Похвално слово за Кирил"
Константин Преславски
  Омир
"Илиада"
"Одисея"

ОМИР. Илиада. – Велико Търново: Слово, 2000. – 166 с.
ОМИР. Одисея. – София: Нар. култура, 1983 . – 496 с.
"Азбучна молитва"
Черноризец Храбър
Старобългарски страници : Антология . – София : Бълг. писател, 1968 . – 646 с. Софокъл"Антигона"
"Едип цар"

СОФОКЪЛ. Антигона. – София: Фама, 1999. – 90 с.
СОФОКЪЛ. Едип цар. – София: Пан, 2003. – 96 с.
"За буквите"
Йоан Екзарх
Динеков, П. и др. Христоматия по старобългарска литература .– София : Наука и изкуство, 1978 . – 532 с. Алкей, Архилох, Пиндар,
Сафо, Теогнид – поезия
СТАРОГРЪЦКА лирика. – Пловдив: Летера, 2001. - 327 с.
"Шестоднев"
Богомилско евангелие
     
"Тайната книга”
Презвитер Козма
     
"Беседа против богомилите"
Григорий Цамблак
     
"Похвално слово за Евтимий”
Апокрифи
     
"Ходене на Богородица по мъките"
Разкази и повести
     


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил