Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилЗа Вас Второкласници

ЗА ВАС ВТОРОКЛАСНИЦИ
Андерсен, Ханс Кристиан. Приказки / Ханс Кристиан Андерсен ; Ил. от Бенвенути Марайа ; Прев. от рус. Станислав Минков.- София : Виликс, 1991 . – 96 с.
Бисет, Доналд. Небивалици : Приказки / До-налд Бисет ; [Подбор. и ] прев. от англ. ез. Вера Стоименова ;( Худож. Доньо Донев ) . – София : Отечество, 1979 . – 144 с.
Линдгрен, Астрид. Пипи Дългото чорапче : Роман за деца / Астрид Линдгрен ; Прев. от швед. Вера Ганчева; Ил. от Ингрид ван Нюман. – София : Сампо, 1991 . - 248 с.
Вазов, Иван. Апостолът в премеждие : Разказ / Иван Вазов ; Худож Иван Недялков . – София : Бълг. художник, 1986 . – 16 с. Радичков, Йордан. Ние, врабчетата : Разкази за деца / Йордан Радичков ; Ил. Йордан Радич-ков. – София : Отечество, 1984. – 120 с.
Грим, Вилхем и др. Приказки : [Сборник] / Вилхем Грим ; Ил. Божидар Димитров ; Прев. от нем. Д. Стоевски . – София : ЕФ Виликс, 1991 . – 48 с. Ран Босилек.Неродена мома ; Незнаен
юнак ; Жива вода : Нар. приказки / Преразк. Ран Босилек ; Ил. Георги Атанасов . – София : Свят, 1988 . – 83 с.
Каралийчев, Ангел. Приказен свят : Сб. за деца /Ангел Каралийчев ; Състав. Симеон Султанов . – София : Бълг. писател, 1985 . – 335 с. Ран Босилек. Патиланско царство / Ран Боси-
лек ; Худож. Стоян Анастасов. – София : Бълг. художник,1985. – 96 с.
Константинов, Константин. Приказки за тебе /Константин Константинов ; Нарис. Ани Тузсузова ; Състав. Татяна Пекунова. – София : Отечест-во,1987. – 160 с. Станев, Емилиан. Лакомото мече / Емилиан Станев ; Ил. Николай Алексиев.– София : Свят, 1991.– 16 с.
Лафонтен, Жан дьо. Басни / Лафонтен ; Преразк. за деца Маджорина Кастолди ; Ил. от Кремонини ; Прев. от итал. Петър Драгоев . – София : Софи-Р, 1992 . – 56 с.  


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил