Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилГлобални библиотеки

Информационен ден "Еврофондовете - как да ги използваме, как да информираме" - съвместна инициатива на Областния информационен център Кюстендил и Регионална библиотека се състоя на 26 февруари 2013 г. Двадесет и седем библиотекари от община Кюстендил бяха информирани за Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз, възможности за кандидатстване по оперативни и неоперативни програми, както и начините за предоставяне на информация на потребители. Експертите от Информационния център акцентираха върху отворените за финансиране идейни предложения по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и неоперативните програми "Градски предизвикателства" и "Програма за подкрепа на НПО".

Г-жа София Пейчева - регионален координатор по Програма "Глобални библиотеки" информира за отворената грантова схема за финансиране на иновативни проекти.

Информационната среща е регионален принос в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между Министерство по управление на средствата от ЕС и Програма "Глобални библиотеки".

Предвидени са информационни срещи и в останалите общини на област Кюстендил.

 

Още една група обучаеми по програма "Глобални библиотеки" получи своите сертификати. Обучението бе по Направление "Организация и управление на обществената библиотека"  с обучител София Пейчева. Знания за мисията и визията на обществената библиотека, задължителната библиотечна документация и човешките и финансови ресурси в модерната библиотека получиха читаличните библиотекари от целевите библиотеки по Пограмата. Остава още едно обучение от есенната сесия за 2012 г. - "Услуги в модерната библиотека" , което ще се проведе в обучителната база от 15 октомври.


 

 

Още една група читалищни библиотекари от целевите библиотеки по Програма "Глобални библиотеки" и представители на общинска администрация Кюстендил приключи обучението си по Направление 5 "Застъпничество, набиране на средства и управление на проектен цикъл". 
 "Световно кафене", много и различни интерактивни методи  приложи в обучението 
Росица Попаркова - Директор на библиотеката в Гоце Делчев и обучител по Програмата.
Времето между "Добре дошли" и връчването на сертификатите мина неусетно, а участниците в обучението си тръгнаха с нови знания и умения за  привличане на средства, разработване и управление на проекти и обменени мисли и идеи.
Някои от тях вече се обучават в следващото обучение по Програмата - "Организация и управление на работата в обществената библиотека", което стартира на 24 септември. Успех!

Читалищни библиотекари от целевите библиотеки  и представители на общинска администрация Кюстендил придобиха нови знания за възможностите за привличане на средства и разработване и  управление на проекти и  добавиха нови удостоверения за завършено обучение в колекцията от сертификати. От 17 до 21 септември нова група обучаеми ще се включи в Програмата. Квалифицираните преподаватели Спаска Тарандова и Росица Попаркова очакват придобитите знания да се превърнат скоро в приложени умения.

Регионална тематична среща


На 6 и 7 юни 2012 г. се проведе Регионалната тематична среща „Библиотеката и нейните партньори” - съвместна инициатива на Програма "Глобални библиотеки - България" и Регионална библиотека Кюстендил.

В срещата взеха участие представители на целевите библиотеки по Програмата от Област Кюстендил, представители на областната и общинска администрации, партньори от образователни и културни институти и представителите на Звеното за управление на проекта Красимира Кънева - теренен мениджър и Диана Андреева - ръководител обучения. С приветствени думи към форума се обърнаха Зам. областният управител Радослава Чеканска и Зам. кметът Росица Плачкова.

Защо именно партньорствата се оказаха във фокуса на тази тематична среща?

1. В съвременния глобализиращ се свят принципът на партньорството е основополагащ за реализация на добри идеи

2. Темата е изключително актуална и в контекста на ефективното използване на европейските фондове.

3. Според насоките на ИФЛА - предлаганите от библиотеките услуги се увеличават, когато те са реализирани в условията на сътрудничество и споделени ресурси. Библиотеките трябва да създават официални връзки за обмен на информация, идеи, услуги и експертни мнения с образователни и културни институции, с местната власт и бизнеса. Целта на подобен род сътрудничество е да се координират ресурсите и усилията на всеки партньор за подобряване на качествата на обслужване на общността.

4. И не на последно място библиотеките от област Кюстендил, които са целеви по Програма "Глобални библиотеки" могат да споделят добри практики в реализацията на партньорски проекти, както и имат всички предпоставки да развият потенциал в тази посока.

 

   Презентации

Програма „Глобални библиотеки България” в подкрепа на партньорството за иновативни услуги
                                                                                    Красимира Кънева - Регионален мениджър, ЗУП

Община Кюстендил и читалищата               Слава Соколова - отдел „Култура и духовно развитие”
Еврофондовете - да създаваме заедно. Възможности и партньорства
                                                                                    Любомира Велинова - Областен информ. център
Информирани и здрави                                     Елена Андонова РИОКОЗ, гр.Кюстендил
СИП Краезнание и библиотеката - едно полезно партньорство
                                                                                    Жасмина Мицова - ОУ „П. Хилендарски”, гр.Кюстендил
Месецът на моето училище в Библиотеката. Поглед от другата страна
                                                                                    Аделина Исакиева - ОУ „Ильо войвода”, гр.Кюстендил

Библиотеката и медиите
                                                                                    Диана Минева,  Искра Маркова - Регионална библиотека, гр.Кюстендил

Проекти, реализирани в партньорство. Споделен опит
                                                                                    Йорданка Нешова - Библиотека при НЧ „Просветен лъч”, гр.
Сапарева баня

Партньорството между НПО „Екообщност” и НЧ „Д. Каляшки” - реализации и устойчивост

                                                                                    Величка Димитрова, Виолина Стоименова - Библиотека при НЧ „Д. Каляшки”,                                                                                                 с.Жиленци

Обичам природата. И аз участвам - едно реализирано и трайно партньорство

                                                                                    Ваня Ризова,
Ива Славова - Библиотека при НЧ  „Вл. Димитров - Майстора”,                                                                                                     с.ШишковциНа 28 април 2012 г. приключи обучението за 2 групи библиотекари по Програма "Глобални библиотеки" в Обучителен център Кюстендил. Тематичните направления, в които придобиха знания бяха Общуване и работа с потребители и общности и Информационни и комуникационни технологии.


   

 

Започват пролетно-летните обучения за библиотекари
по Програма „Глобални библиотеки-България”

в Обучителния център на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил

На 17 април, след  светлите Великденски празници, в Обучителния център започват напрегнати делници. В пролетно-лятната сесия ще се обучават  40 библиотечни специалисти в следните направления : „Информационни и комуникационни технологии”, „Общуване и работа с потребители и общности”, „Услуги в модерната библиотека”. Обучителите са експерти в своята тематична област и с опит в обучението на  възрастни. Обученията по „Глобални библиотеки –България” се провеждат по методика и с учебни помагала, специално разработени за целите на програмата.  За една календарна година Обучителният център Кюстендил има натрупани в актива си 50 обучени библиотекари в 5 направления и над 100 граждани, обучени в начална компютърна грамотност.

                 В национален мащаб цифрите изглеждат така: над 3300 индивидуални обучения за библиотекари ; обучени 13875 граждани, а други 78832 са получили консултация и професионална помощ от библиотекарите.

                Целевите библиотеки в област Кюстендил са 18 от общините Кюстендил, Дупница, Рила, Сапарева баня, Бобошево, Кочериново и Трекляно.

Програма „Глобални библиотеки - България” е инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Тя обединява професионалисти, институции и организации, които вярват, че обществените библиотеки ще подобрят качеството на живот, като предоставят свободен достъп до информация и обмен на идеи.

960 библиотеки, оборудвани по програмата, предлагат компютри и безплатен достъп до интернет за гражданите в 895 населени места в цялата страна. Програмата се финансира чрез субсидия от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и инвестиция от страна на местната власт и държавния бюджет.

В навечерието на Коледа завършиха обученията по Програма "Глобални библиотеки" в обучителна база Кюстендил. Вж презентация

Вж презентация

  

Завърши първият етап на обучението  по Програма "Глоблални библиотеки"  направление Информационни и комуникационни технологи в Обучителната база в  Регионална библиотека Кюстендил. 30 библиотекари от областта получиха сертификати за успешно завършен курс. Придобиването на новите знания и умения стана под ръководството на обучителя по Програмата Глобални библиотеки - Станислава Захова. Библиотекарите бяха подбрани от целевите библиотеки в област Кюстендил , които получиха и компютри в етап 2009 и 2010 на Програмата. през септември в обучението ще бъдат включени нови групи библиотекари.

 

 

    

Пролетта дойде в Обучителен център Кюстендил

Настъпването на астрономическата пролет съвпадна с първия ден от обучението на втората група по ИКТ в Обучителния център на Регионална библиотека Кюстендил. Пролетта символично посрещна с питка и мед библиотекарите от читалищните библиотеки в Дупница, Стоб, Кочериново, Рила, Баланово и Кюстендил.
21 март е официален празник на града - "Кюстендилска пролет".  От 1966 г. се провежда кокнкурс за избор на най-красива  девойка, която получава титлата “Кюстендилска пролет“. Това е първият в страната конкурс за красота. Празникът се организира от Общината с участието на най-изявените художествени състави и изпълнители от града. "Кюстендилска пролет" се провежда под патронажа на Кмета на града. Това е и първият в страната празник, който има статут и е патентован в Патентно ведомство на Република България. Празникът има корени дълбоко в древността, в основата му е залегнал соларният култ, почитанието на слънцето като божество, чиято живителна сила събужда спящата през зимата природа, отключва изворите, довежда птиците и цветята, дарява с надежда за плодородие, здраве и щастие.
Домакините от РБ се опитаха да въведат в атмосферата на празника своите колеги със символично пресъздаден ритуал по пристигане на пролетта с благослов за добро и надежда, че всички идеи, залегнали в обучителния модул на Програма «Глобални библиотеки» ще бъдат успешно реализирани.
Така, заредени с пролетно настроение и с амбиция за усвояване на новите знания обучаемите изслушаха първата си лекция от обучителя Станислава Захова.

Стартира обучението по програма „Глоб@лни библиотеки-България” в обучителния център в Регионална библиотека Кюстендил
 
Обучителният център за Област Кюстендил отвори врати за първата група обучитеми на 14 март (понеделник) – направление „Информационни и комуникационни технологии”. В периода 14 март – 30 април ще бъдат обучени общо 30 библиотекари от целевите библиотеки по етап 2009 и 2010 г. Те са разпределени в 3 обучителни групи, а пълният период на обучение за всяка група е 11 дни.
Обученията се провеждат в рамките на програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Обучителната програма включва четири тематични направления: Информационни и комуникационни технологии; Организация и управление на работата в обществената библиотека; Услуги в модерната библиотека; Общуване и работа с потребители и общности.
Планира се до 2013 г. 3000 библиотекари от цялата страна да преминат през обученията.

    

 

            Целевите библиотеки от област Кюстендил, включени в първия етап на Програмата „Глобални библиотеки”, вече получиха своята компютърна техника и периферни устройства. Общо 51 компютрни конфигурации, принтери, мултимедия вече са на разположение в читалищните библиотеки в Дупница, Сапарева баня, Рила, Бобошево, Жиленци, Шишковци и Баланово. Регионалната библиотека в Кюстендил оборудва с новата придобивка обучителния център в отдел „Технически науки”, както и 10 читателски места във всички останали отдели на Библиотеката.
            Доставката на компютърната техника ще позволи на обществените библиотеки да предоставят на своите потребители нови и модерни услуги, базирани на постоянен интернет достъп и квалифицирано библиотечно обслужване. 
            В Обучителният център на Регионалната библиотека ще се провежда четиримодулно обучение с библиотекарите от целия регион. Направленията, по които те ще придобият компетентности са насочени към: информационни и комуникационни технологии и библиотечна квалификация в областта на услугите, управлението, общуването и работата с хора. В началото на м. декември предстои официалното откриване на Центъра.
            В етап 2010 на Програмата са одобрени още 7 целеви библиотеки от област Кюстендил – Драговищица, Горна Гращица, Таваличево, Ръждавица, Кочериново, Стоб и Самораново. До 10 декември ще бъдат подписани  споразуменията за четиристранно сътрудничество между читалищните ръководства, общините, Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие.
 Повече информация за програмата : http://www.glbulgaria.bg/
 
 
 
 

Стартира Етап 2010 за набиране на кандидатури от библиотеки/читалища за включване в Програма „Глоб@лни библиотеки-България” 

"Глоб@лни библиотеки - България" - съвместна инициатива на Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие - стартира Етап 2010 за набиране на кандидатури на библиотеки/читалища за включване в програмата. Кандидатурите се подават до 14 април 2010 г. Пълният пакет документи и указания за кандидатстването са налични на портала на програмата: www.glbulgaria.bg.

През 2009 г. 455 обществени библиотеки от 234 общини бяха избрани за включване  в „Глоб@лни библиотеки - България”. През 2010 г. програмата цели да обхване предимно по-малки  населени места, за да подпомага достъпа до информация, знание, комуникации и електронни услуги.

Очаква се общо 900 обществени библиотеки от цялата страна да получат достъп до интернет, компютърно оборудване и периферна техника, които да предоставят безплатно на  потребителите. 3000 библиотекари ще бъдат обучени в компютърни умения, модерен библиотечен мениджмънт, предоставяне на съвременни услуги и умения за работа с хора. Очаква се библиотеките да разширят обхвата на предлаганите услуги, да станат по-привлекателни за гражданите и да играят по-значима роля в развитието на местните общности.

Планираният общ бюджет на програмата е 50 милиона щ.д., което включва 15 милиона щ.д. грант от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” за периода 2009 - 2013, дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ.д. от Майкрософт, както и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ.д. от централния и местните бюджети в България.  

 

 

 
Днес, 4 юли 2011 г. в Обучителния център на Регионална библиотека ”Ем. Попдимитров” Кюстендил стартира пилотно обучение по направление „Управление и организация на работата в обществената библиотека”. След успешно проведените обучения по ИКТ, това е второто тематично направление в рамките на програмата „Глобални библиотеки”. Мисия и задачи на обществената библиотека; Управление и организация на библиотечните ресурси; Политики и нормативни документи в областта на библиотечно-информационното обслужване – това е част от проблематиката, в която се очаква да получат знания и компетентности 12 читалищни библиотекари от целевите библиотеки за област Кюстендил. Курсът ще продължи 5 дни, а успешно завършилите ще получат поредните сертификати от програмата „Глобални библиотеки”.
 
 
                   
 
   
 

 


 

На Гергьовден жителите на с. Раждавица се поздравиха с нова придобивка. Тържествено бе осветена ремонтираната читалня, където са разположени новите компютри, получени по Програма "Глобални библиотеки". На водосвета присъстваха: председателят на Общинския съвет Васил Иванов, зам. кметът Виктор Янев, регионалният координатор по Програмата София Пейчева и множество жители на Раждавица. Те изразиха надеждата, че след всички положени усилия най-сетне ще имат привлекателно място за срещи, информация и комуникация.

                                                       

                                                                    


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил