Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилИнтеграция чрез ИКТ


Програма „Глоб@лни библиотеки - България
   
Регионална библиотека «Ем. Попдимитров» Кюстендил


Проектът Интеграция чрез ИКТ – Библиотеката в подкрепа на деца със специални образователни потребности” е финансиран от Грантовата схема за иновативни проекти на Програма „Глобални библиотеки – България” 2013 . Стойността му е 15 000 лв.

Водеща организация и грантополучател е Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил, а партньори са: Ресурсен център за подпомагане и интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Кюстендил, Библиотека при Народно читалище „Зора” гр. Дупница и Библиотека при Народно читалище ”Пробуда” гр. Кочериново.

Основната цел на настоящия проект е да подпомогне процеса на интегрирано образование и да подобри подкрепящата среда на деца със специални образователни потребности, използвайки съвременни информационни и комуникационни технологии.

Освен към децата, проектът е насочен и към техните родители, лични асистенти и учители, като са предвидени дейности по тяхното информиране и придобиване на компетентности по използване на ИКТ в образователния процес и комуникацията.

Изработена е специална програма, съобразена с възможностите и потребностите на децата, която включва занимания в Компютърния център на Регионална библиотека. Ежемесечно на сайта на Библиотеката ще бъде публикувана библиографска информация за новости и налични информационни ресурси в областта на специалната педагогика.

 Дейностите се извършват паралелно в обучителните центрове на библиотеките-партньори.

Проектът стартира на 8 юли 2013 г. с анкетно проучване на потребностите на целевите групи и продължителността му е 5 месеца.

Очаквани резултати: Библиотеките от настоящата коалиция ще разширят спектъра на услугите, които предлагат за тази целева група и ще се утвърдят като активен участник в процесите на тяхното обучение и образование. За целта ще бъдат използвани не само наличните ресурси на библиотеките, но и повишеният капацитет в този област на част от библиотечните специалисти. От съществена полза ще бъдат изградените партньорства между участниците в коалицията по проекта. Устойчивостта на резултатите по проекта ще бъде осигурена и гарантирана чрез създадените електронни услуги, които и в бъдеще ще се ползват от целевите грепи по проекта и всички, интресуващи се от тематиката.

Новини

Информационни списъци


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил