Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилЗнание за устойчиво развитие

Програма „Глоб@лни библиотеки - България
Регионална библиотека «Ем. Попдимитров» КюстендилПроект: Информацията и знанието за устойчиво развитие – отговорност за устойчиво бъдеще


   Проектът се реализира с   финансовата подкрепа на Фондация „Глоб@лни библиотеки - България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 2018,  в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2018 с Министерство на културата.  Стойността на безвъзмездното финансиране е 4263 лв.

Водеща организация и грантополучател е Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил, а партньори :

Шесто основно училище “Св. Паисий Хилендарски”,

Пето основно училище „Хр. Ботев” ,

Природоматематическа гимназия “Проф. Емануил Иванов”

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев”

Основна цел на Проекта: Да затвърди ролята на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил като водещ фактор и  активен участник в глобалното образование в контекста на концепцията за устойчиво развитие.

Конкретни цели:

     Да създаде балансирано партньорство с участниците в Проекта, подпомагайки реформата в образователната система, посредством новите ИКТ за създаване и използване на съдържание;

     Да доразвие капацитета на Библиотеката за предоставяне на образователни и обучителни услуги в сферата на устойчивото развитие;

     Да участва активно в подготовката на младото поколение за предизвикателствата, залегнали в Програмата 2030 за устойчиво развитие, акцентирайки върху неформалното е-образование като комбинация от ИКТ, Е-съдържание и дигитални умения.

Проектът е насочен към деца и младежи  от училищата в Кюстендил на възраст 11-17 г., родителската общност, регионални и местни власти и институции, НПО, медии и неформални сдружения.

Преки бенефициенти са клубовете по екология  в училищата-партньори по Проекта.


   Реализацията включва компплекс от образователни  дейности в  клубовете в следните направления:

     Създаване на дигитални умения и информационна грамотност в областта на устойчивото развитие;

    Посещение на обекти и институции, имащи отношение към околната среда и здравето - ХМС, ВиК, Сметище за ТБО; Предприятие, изпозващо иновативни екотехнологии или екоферма в района; Срещи с представител на община Кюстендил и РИОСВ  за  презентиране на функциите им и възможностите за участие при вземане на решения или подаване на сигнали за нередности;

     Акция  „Екомобилност - щадя природата”.  По време на акцията ще се призоват гражданите на Кюстендил да използват за  придвижване велосипеди вместо автомобили.

     Акция „Да изчистим България заедно”. Членовете на клубовете ще се включат активно в акцията, като всеки клуб ще избере  района за почистване.

      Дискусия на тема ”Бъдещето е в зелената икономика”.

    Другата съществена дейност в Проекта е Създаване на е-съдържание и бази данни - информационни и презентационни материали, библиографски списъци и линкографии, пълнотекстови приложения, визуални материали по темата. Целта е те да бъдат приложими  в образователния процес и да бъдат достъпни неограничено на страницата на Регионална библиотека Кюстендил. Ще бъде създаден и профил на Проекта във Фейсбук, което ще подпомага комуникацията между всички участници и ще популяризира резултатите от реализацията на Проекта.
   Крайната и най-важна цел от реализираните дейности е да се възпита у младите хора активно гражданско отношение към проблемите на устойчивото развитие.

Информационни и презентационни материалиНазад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил