Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилПосланици          Движението "Посланици на библиотеките" цели да отличи и привлече влиятелни лидери на общественото мнение, които съзнават ролята на библиотеките като средищно място за информация, знание, комуникация и срещи на общностите. Чрез своя авторитет и място в обществото те подкрепят и подпомагат дейностите на библиотеките и работят за издигането на нейния имидж.

 

 

С П И С Ъ К

на лицата, получили почетния знак „Посланик на библиотеката”

РБ „Ем. Попдимитров” Кюстендил

 

 1. Владислав Стойков- областен управител област Кюстендил
 2. Петър Паунов – кмет Община Кюстендил
 3. Виктор Янев – зам. кмет Община Кюстендил
 4. Росица Плачкова- зам. кмет Община Кюстендил
 5. Иван Андонов- председател на  Общински съвет Кюстендил
 6. Димитрина Укалска- отдел „Култура и духовно развитие” Община Кюстендил
 7. Слава Соколова- отдел „Култура и духовно развитие” Община Кюстендил
 8. Евелина Пенева – журналист, преводач
 9. Теодора С ърбинска- художник
 10. Виолета Атанасова- журналист, редактор в телевизия „Колор”
 11. Бойко Недялков- бизнесмен, директор на фирма”Торготерм”, дарител
 12. Иван Гранитски – издател, изд. „З. Стоянов”, дарител на библиотеката
 13. Георги Марков – академик, историк, дарител и приятел на библиотеката
 14. Константин Косев- академик, историк, дарител и приятел на библиотеката
 15. Румяна Здравкова – директор на 7-мо СОУ „Ильо войвода”
 16. Ваня Янкова – директор Езикова гимназия „д-р Петър Берон” Кюстендил
 17. Здравка Тасева - директор на  6- то СОУ „Паисий Хилендарски”
 18. Елка Паргова - директор Начално училище „Св. Климент Охридски”
 19. Искра Владимирова - директор на 5- тоСОУ „ Христо Ботев”
 20. Румен Манов - дарител 


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил