Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилПамет за миналото, послание към бъдещето.

Главната цел на проекта "Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на Кюстендил" е да се издигне и утвърди имиджът на Регионалната библиотека в качеството ѝ на основен културно-образователен и информационен участник в обществения живот на Кюстендилски регион.

От далечната 1869 г. до наши дни Регионалната библиотека „Емануил Попдимитров“ Кюстендил се изгражда и развива като модерен областен културен институт, където успешно функционират традиционни и иновативни форми на услуги. През 2019  година библиотеката отбелязва двоен празник, тя празнува не само 150 години от началото на библиотечното дело в Кюстендил но и 60 години от превръщането ѝ във водеща регионална културна институция. С времето тя все по-тясно е свързвала своята дейност с обществото и неговите потребности и се е вписвала трайно в културната атмосфера на града и областта. Предвид важността на събитието е изготвена Творческата концепция, която ще използва редица информационно-комуникационни методи, основани както на традиционните, така и интерактивни форми на изразяване и въздействие. Нашата амбиция е организирането и провеждането на годишнините да се превърне в „Специално събитие”. В подкрепа на тези намерения са и предвидените дейности, чиито крайни продукти - филм, изложба, юбилейни брошури, тържествено честване - имат висока информационна, образователна и културна стойност. Организирането и провеждането на събитието ще  интегрира множество комуникационни техники. Ще бъде мобилизиран не само човешкият ресурс на библиотеката, но и членовете на два клуба по краезнание, които в процеса на работа по събиране, описване, документиране и дигитализиране на материалите ще повишат своя капацитет и познания в областта  на  библиотечното дело. Те активно ще се включат и при подготовката на предвиденият за изработване видеофилм, чрез непринудените интервюта, които ще бъдат част от него. Ще бъдат използвани и всички комуникационни канали  на местните и регионални медии. При подготовката на събитието ще бъдат изготвени и редица библиотечни продукти, като Дигитална библиотека - копия на намерените документи, библиографски списъци и линкография. Положителното емоционално въздействие ще бъде засилено от изложбата и от тържественото връчване на паметни плакети и грамоти на заслужили библиотечни специалисти, институции и личности, които са подкрепяли и участвали в дейността на библиотеката през последните години. Юбилейното събитие е  планирано така, че да предоставя дългосрочни дивиденти, т.е. да спомага при постигането на дългосрочни цели, а именно да повиши имиджа и доверието в библиотеката като основна културно-образователна институция. 

 

 Информационен списък

 


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил