Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилИстория

Кюстендил – градът в подножието на Осоговската планина - просъществувал хилядолетия, достигал блясък и потъвал в руини и пепелища, е известен не само като важен стопански и административен център, но и като средище на богат културен живот – превърнал се в традиция.

Писано е за много градове. Има градове-търговци и градове-миньори, има градове-моряци. Кюстендил може да бъде наречен град-художник. Богатата и красива природа на този край е подхранила и оформила талантите на забележителните художници: Владимир Димитров – Майстора, Стоян Венев, Кирил Цонев, Асен Василиев, Борис Елисеев, Никола Мирчев и др.

Тук работят и живеят и писателите: Емануил Попдимитров, Георги Стаматов, тук започват своето литературно дело Веса Паспалеева, Ефрем Каранфилов, Мария Грубешлиева, Георги Струмски, Екатерина Йосифова, пребивават за малко в най-усилените си творчески години Стоян Загорчинов, Пейо Яворов, Елисавета Багряна, Кирил Христов.

Библиотечното дело в града води началото си още от времето на османското владичество - към една от джамиите на Ахмед бей, известна под името “Фатих”, е построена библиотека.


Регионална Библиотека
"Ем. Попдимитров"

През 1869 г. се създава читалище "Братство". От първия му устав се вижда, че почти всички средства се използват за книги вестници и списания. Като приемник на библиотеката при читалище “Братство”, Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” има една завидна 135 годишна история. Вглеждайки се в миналото и настоящето на Регионална библиотека установяваме, че тя е извървяла дълъг и нелек път на развитие. Още с първите си стъпки тя е ориентирана към младите и будни хора, към техните духовни търсения и интереси. С времето все по-тясно е свързвала своята дейност с обществото като негова жизнено важна институция, създадена да изпълнява културни и образователни цели за гражданите.

Библиотеката в съвременния си вид е създадена в изпълнение на Указ 20/1959 г. “За ново административно деление на територията на НРБ”. Обособена е на базата на градската читалищна библиотека при Образцово народно читалище “Васил Коларов” (“Братство”) под името “Окръжна методическа библиотека”. Тя заема западното крило на читалищната сграда и разполага с ограничена библиотечна площ. В нейните отдели: ”Обработка и каталози”, ”Заемна за възрастни”, “Заемна за деца”, “Читалня” и “Методически” работят петима специалисти.

През 1963 г. се обособява"Справочно-библиографски и информационен отдел", а от 1965 г. се слага началото на "Краеведска дейност".

През 1970 г. “Детски отдел” се премества в самостоятелна сграда, което дава възможност да се разгърнат повече форми на работа с читателите до 14-годишна възраст. Постижение на Окръжната (тогава) библиотека е откритият през 1979 г. отдел “Изкуство”.
От 1981 г. библиотеката се премества в настоящата сграда. Извън нея остават отделите “Изкуство”, “Детски” и откритият през 1987 г. отдел "Технически науки".
Сега библиотеката разполага с богати фондове от книги, периодични издания, грамофонни плочи, диапозитиви, звукозаписи и др., наброяващи около 235 000 библиотечни документи.
В нейните 11 отдела работят 16 души квалифицирани библиотечни специалисти с висше образование.
Устройството, дейността, управлението и финансирането на Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” гр. Кюстендил са подчинени на Устройствен правилник, Правила за обслужване на читателите и всички нормативни документи в областта на библиотечното дело.
Своята културно-информационна дейност Регионална библиотека успешно интегрира с другите културни институти в града. Много ползотворно е сътрудничеството с Исторически музей “Й. Иванов”, Художествена галерия “Вл. Димитров – Майстора”, с Държавния архив, Читалище “Братство” и др. Поддържат се традиционно добри връзки с училищата и Центъра за детско-юношеско творчество.


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил