Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилАвтоматизация

Началото на автоматизацията бе поставено през 1998 г. с дарените от фондация “Отворено общество” компютри и принтер.

През следващата 1999 г. бе разработен Коопериран проект за усъвършенстване и осъвременяване на достъпа до информационните източници на регионално и междурегионално ниво съвместно с Регионална библиотека Благоевград и Общинска читалищна библиотека Дупница. С получената по проекта техника и софтуерните продукти на фирма “Софтлиб” на практика започна същинската работа по автоматизацията на библиотечно-библиографските процеси.

В настоящия момент са автоматизирани почти всички работни места. Внедрени са и се разработват следните модули:

  • Електронен каталог Книги;
  • Инвентарна книга;
  • Книга за движение на библиотечния фонд;
  • Извеждане на каталожни картички от ЕКК;
  • Читателска картотека;
  • Електронен каталог на периодичните издания;
  • Аналитично описание на статии;
  • Прехвърляне на записи, обект на Краезнанието, от серии 5 и 6;
  • Технологии за преглед и прехвърляне в собствени бази на серии 1, 5 и 6 на Националната библиография;
  • Информационно търсене в мрежа от всяко работно място.


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил