Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Правила за дарения
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдеще
 Памет за миналото, послание към бъдещето. Библиотеката - 150 години в културното пространство на КюстендилДа опознаем обединена Европа

ТЪРСИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

ПОСЕТЕТЕ:  
Сървър на Обединена Европа: http://europa.eu.int

Европа директно Кюстендил: http://www.europedirect-kn.info

SOLVIT : http://ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ИМА ПЕТ ОБЩИ СИМВОЛА:

Европейски флаг

12 златни звезди, подредени в кръг, на син фон е символ не само на Европейския съюз, но и на европейското единство и европейската идентичност.

Броят на звездите не зависи от броя на държавите-членки на съюза и чиста случайност е, че между 1998 и 1995 г. членуващите държави в ЕС са точно 12.

Звездите са 12, тъй като това число символизира съвършенството, целостта и единството.

Химнът на Европа

"Одата на радостта" от Деветата симфония на Лудвиг ван Бетовен и е приета за вропейски химн от Съвета на Европа през 1972 г., а през 1986 г. - и от Европейския съюз.
Денят на Европа През 1985 г. на срещата на върха в Милано 9 май е обявен за Ден на Европа и става един от символите на ЕС.
Мото на ЕС: “ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО”
Еврото Еврото е единната европейска парична единица. От 1 януари 2002 г. повече от 300 милиона европейски граждани го използват ежедневно. Между Договора от Маастрихт, подписан през февруари 1992 г., който поставя началото на въвеждането на единна европейска валута, и разпространението на монети и банкноти в 12 страни-членки на ЕС изминават 12 години.
ИНСТИТУЦИИ НА ЕС:
 • ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ/ СЪВЕТ НА МИНИСТРИТЕ
http://ue.eu.int
 • ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
http://www.europarl.eu.int
 • ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОНЕН ОФИС ЗА БЪЛГАРИЯ
http://www.europarl.europa.eu
 • ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
http://www.europarl.eu.int/com
 • ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ
http://www.europa.bg
 • ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ЕС
http://www.europa.bg/ik
 • ЕВРОПЕЙСКИ СЪД
http://www.curia.eu.int
 • ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
http://www.eca.eu.int
 • ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
http://www.eib.eu.int
 • ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
http://www.cb.int
 • КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ
http://www.cor.eu.int
 • ЕВРО-ИНФО ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ
http://www.eic.bcci.bg/bg/indexl.htm
 • ЕВРО-БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
http://www.eubcc.bg
Информация за ЕС и присъединяването на България към ЕС може да намерите и в Регионална библиотека “Емануил Попдимитров”.

 

Предлагаме Ви част от притежаваните заглавия:
Борисов, Орлин. Николов.Право на Европейския съюз / Орлин Борисов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Сиела, 1997. - 196 с.

Борисов, Орлин Николов. Терминологичен речник по право на Европейския съюз / Орлин Борисов. - София : Арго Пъблишинг, 2004. - 262 с.

Василева, Антоанета. Маркетинг в Европейския съюз : Предизвикателства пред българските фирми / Антоанета Василева. - София : Консулт АГ, 2003. - 127 с.

Великите европейски градове : Пътеводител / Ред. Юлия Петкова ; Прев. от англ. Силвана Миланова. - София : ИнфоДАР, 2002. - 435 с. : с карт.

Верес, Карл. Европейският съюз- институции и компетенции / К. Верес ; Прев. от нем. Павлина Патронова. - София : МГИ Св. Иван Рилски, Европейски факултет, 1996. – 123 с.

Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст : Сборник статии : [Помагало за студенти- магистърска програма] / Състав. Тони Верхайен, Тодор Танев ; Прев. Галина Лозанова. - София : ГАЛ-ИКО, 2000. - 608 с.

Възможности за кариера в институциите на Европейския съюз : Справочник / Ингрид Шикова и др. - София : Информационен център на Европейския съюз ; Пловдив : Летера, 2005. - 47 с

Георгиева, Емилия. Европейска икономическа интеграция / Емилия Георгиева. - София : Византия, 2001. - 240 с.

Димитров, Божидар. Българите-първите европейци / Божидар Димитров. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. - 109 с.

Дишкова, Маргарита. Европа празнува : Пътеводител за деца / Маргарита Дишкова. - София : Пайдея, 2005. - 48 с

Дойков, Васил Георгиев и др. Стопанска география на европейските страни : [Учебник за студенти от ВУЗ] / Васил Дойков, Атанас Дерменджиев. - Русе : Парнас, 2000. - 304 с.

Европа. Конституция. Проект на Договор за създаване на Конституция на Европа : Приет с консенсус от Европейския конвент, 13 юни-10 юли 2003 г. - Luxembourg : European Communities, 2003. - 356 с.

Европейска комисия. Да опознаем Европа. – София : “НИБА Консулт”, 2006. – 44 с.

Европейска комисия. Как работи Европейският съюз : Справочник за институциите на ЕС. - Пловдив : Летера, 2005. - 56 с.

Европейска комисия. От фермата до вилицата : Безопасни храни за европейските потребители. - Пловдив : Летера, 2005. - 24 с

Европейска комисия. Разширяване на Европейския съюз : Ръководство за преговорите по глави / Делегация на Европейската комисия за България. - София : Сиела, 2004. - 160 с.

Европейска комисия. Финансови меморандуми [на Европейския съюз] за 2004 / Делегация на Европейската комисия за България. - Пловдив : Летера, 2005. - 52 с.

Европейски програми : Справочник / Ингрид Шикова и др. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Информ. център на Европ. съюз ; Пловдив : Летера, 2005([София : Книжен тигър]). – 166 с.

Законодателство в европейските страни и САЩ : Библиографско-информационен бюлетин / Ред. и състав. Янислава Ламбрева и др. - София : НБКМ, 2000. - 143 с.

Законодателство в западноевропейските страни и САЩ : Информационен бюлетин / Състав. и ред. Янислава Ламбрева и др. - София : НБКМ, 2002. - 87 с

Избрани европейски легенди / Адапт. Камелия Вълова ; Ил. Ралица Мануилова. - София : Брен, 2000. - 126 с.

Катански, Чавдар. Европейски приоритети в български контекст : Перманентно образование и учение през целия живот / Чавдар Катански. - София : Веда Словена - ЖГ, 2005. – 176 с.

Конкурс Европейският съюз през детските очи : Сборник наградени творби / Състав. Росица Петрова- Василева. - Сливен : Жажда, 2005. - 48 с. : с цв. ил.

Конституция за Европа. Конституция за Европа, приета от държавните глави и правителствени ръководители : Представяне пред гражданите / Европейска комисия. - Пловдив : Летера, 2005. - 28 с.

Ландри, Чарлз. Културната политика в България : Доклад на Европейски експертен екип / Ч. Ландри. - София : Нац. център за книгата, [1998]. - 176 с.

Ленард, Марк. Защо Европа ще управлява 21 век / Марк Ленард ; Прев. от англ. Кольо Коев. - София : Обсидиан, 2005. - 182 с.

Младенов, Чавдар Милчев и др. География на страни от Европейския съюз / Чавдар Милчев Младенов, Ивайло Любомиров Владев. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005. - 335 с. :

От А до Я за Европа и младежта : Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз. - София : Държавна агенция за младежта и спорта, 2005. - 160 с

Пантев, Андрей Лазаров. Лекции по сравнителна история : Бълг. полит. история в европейски контекст : [Учебник за студентите от Югоз. унив. Неофит Рилски] : Ч.1- / Андрей Пантев . - Благоевград : ЮЗУ Неофит Рилски, 1995 - . - с.

Ч. 1. – 1995

Пехливанов, Димитър и др. България и Европейския съюз / Димитър Пехливанов, Деница Голева. - Кюстендил : Без. изд, 2006. - 80 с

Попова, Жасмин Николова.Основи на правото на Европейския съюз / Жасмин Попова. - София : Отворено общество, 1997. - 291 с.

Приказки на народите от Европейския съюз / Състав. Даниела Михайлова. - София : Изд. къща НИ ПЛЮС. - 124 с. : ил

Ремонд, Рене. Религия и общество в Европа : Есе за секуларизацията на европейските общества през XIX и ХХ век (1789-1998) / Рене Ремонд ; Прев. от фр. Георги Цанков. - София : ЛИК, 2006. – 324 с.

Учредителните договори на ЕО и ЕС : Конституция за Европа : Най-важни протоколи и декларации / Състав. и прев. от англ. и фр. Атанас Семов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005. - 436 с.

Фонтен, Паскал. Европа в 12 урока / Паскал Фонтен ; Ил. Марио Рамос. - Пловдив : Летера, 2005. - 64 с. : цв. ил.

Хикс, Саймън. Политическата система на Европейския съюз / Саймън Хикс ; Прев. от англ. Йонка Кръстева. - София : Парадигма, 2001. - 430 с.

Цветков, Пламен С. Европа през ХХ век : Политическа и дипломатическа история на европейските държави от Първата св. война до падането на Берлинската стена, 1914-1995 : Ч. 1-2 : Учебник за ВУЗ / Пламен С. Цветков. - София : НБУ, 2002 -

Ч. 1. - 2004

Ч. 2. – 2003


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил