Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа
Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеПредставяне на книга

"Bolgar: Тайната на нашия произход" на Александър Мошев

Един различен поглед към темата за произхода на българите и ранната българска история. Могат ли откритията в едно македонско градче да преобърнат представите ни за нашето минало? Какво означава името „българи”? Колко древен е нашият език? Къде е легендарната ни „прародина”? От кога сме на Балканския полуостров? Кой е „Исайа, епископ на България”? Къде „изчезнаха” траките? Кои са славяните? Еретици ли са богомилите? Имало ли е българи на римския престол? На какъв език е говорил хунският вожд Атила? Въпроси, на които търси отговор книгата и които провокираха десетки читатели да посетят срещата.
Назад Горе  
 

Обява за конкурс

 

Регионална библиотека "Ем. Попдимитров", гр. Кюстендил

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за заемане на длъжността „библиотекар",

Код по НКПД: 26225001, КИД 9101

 I. Кратко описание на длъжността:

 

  •  Съблюдава  реализирането на принципите на предоставяне на равен и свободен достъп до знания и информация в Библиотеката; създава и поддържа бази данни в електронните каталози и картотеки в съответния отдел; участва в дейностите по вторичен подбор и актуализация на библиотечните фондове; организира и участва в културни събития, свързани с популяризиране на четенето, представяне на книги, автори и др.; изпълнява и други  дейности, свързани със спецификата на отдела,  в който работи.
  •   Във връзка с поддържането на Читателската картотека, борави с личните данни на ползвателите, съблюдавайки изискванията на Закона за защита на личните данни.
  •   Продължава професионалното си обучение и развитие

             II. Изисквания за заемане на длъжността

             Основни изисквания:

           1. Да имат завършено висше образование в професионално направление „Обществени комуникации и библиотечно-информационни науки”, квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.

            2. Допълнителна квалификация (обучение): Компютърна грамотност –  работа с MS Word, MS Exsel и работа в Интернет.

            3. Да познава нормативната уредба в областта на библиотечното дело и опазване на културното наследство.

            4. Да не са осъждани. Да са физически и психически здрави.

             Допълнителни изисквания:

1. Способност да работи в екип.

2. Комуникативност, информираност.

3. Социални умения.

4. Творчески умения.

             Изисквания, носещи предимства:

            1. Писмено и говоримо владеене на английски език и/или друг чужд език;

            2. Професионален опит по специалността.

             III. Начин на провеждане на конкурса:

             Допускане до конкурс

         1. Директорът назначава комисия, която разглежда документите и определя допуснатите до конкура  кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в 3-дневен срок. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

        2. Допуснатите кандидати получават Въпросник за събеседването и  информация за деня и мястото на провеждане на конкурсния изпит, в срок не по-късно от 14 дни преди насрочената дата за провеждането му.

                   

            Провеждане на конкурса

            1. Конкурсът се провежда чрез събеседване с комисия, назначена със заповед на Директора.

            2. Протичане на изпита:

  •   Конкурсната комисия оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността и класира участниците по степен на представяне. За проведения конкурс се съставя протокол;
  •   Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

             IV. Документи и срокове за кандидатстване:

         

            1. Писмено заявление за участие в конкурс (свободен текст), в което се описват всички приложени документи.

            2. Диплом за придобито образование и образователно- квалификационна степен (оригинал и копие).

            3. Професионална автобиография.

            4. Документ за самоличност (копие).

            5. Документ, удостоверяващ владеене на английски език и/или друг чужд език (ако притежава – копие).

            8. Документ за допълнителна квалификация (ако притежава – копие).

            9. Документи, удостоверяващи професионалния опит (ако притежава – копие).

             При подаване на документите на кандидатите се предоставя характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

          Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в Деловодството на Регионална библиотека, ул. "Л. Каравелов" № 1 (трети етаж), всеки работен ден  от 03.10.2016 г. до 03.11. 2016 г., от 09:00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17:00 ч.

 


Назад Горе  
 

Среща с авторката Христина Панджаридис


Назад Горе  
 

Маратон на четенето 2016 – снимки, факти, настроения

"Книгите са най-тихите и най-постоянните приятели.

Те са най-достъпните и мъдри съветници както и най-търпеливите учители."

 

"Книгата е като градина, която носиш в джоба си."

 

"Книгата е мечта, която държиш в ръцете си."

 

За 11-та поредна година Българската библиотечно информационна асоциация в партньорство с Асоциация „Българска книга” стартира Национален Маратон на четенето в дните между 2 април, обявен за Международен ден на детската книга и 23 април, обявен за Международен ден на книгата и авторското право.

            Към тази инициатива по традиция се присъединяваме и ние от Регионална библиотека „Емануил Попдимитров”. Тази година събитието е под патронажа на Кмета на Община Кюстендил Петър Паунов и с медийното партньорство на Кабелна телевизия Колор и Кабелна Телевизия Запад.

Програмите на Маратона винаги носят нови идеи, допълват ежедневните услуги на библиотеките и привличат все повече внимание със своите прояви и предизвикателства към жаждата за знания на любознателните деца и възрастни.

И тази година Маратонът отново се превърна в извор за вдъхновение и повод за празник, посветен на четенето и книгата.

 

Маратонът във факти...

Повече...
Назад Горе  
 

"И самосвободен" Венцеслав Филипов

На 26 април 2016 г. - вечерта на Велики Вторник - денят от Страстната седмица, отреден за поучения и последни нравствени наставления - се състоя премиерата на новата поетична книга на Венцеслав Филипов. Трудно е да бъде представен еднозначно някой, който сам се е обявил за САМОСВОБОДЕН и още в началото е обезоръжил тези, които са подходили лекомислено и са се опитали да го набутат в условности, граници и рамки. Прекрасната атмосфера на Художествената галерия се зареди с нова доза музикална и поетична енергия от прекрасната музика на арх. Георги Георгиев и магията на словото на Венци Филипов. Своя прочит за поезията на Венци ни предложи издателят, редакторът и приятелят Румен Леонидов.


Назад Горе  
 За контакт

Регионална библиотека "Емануил Попдимитров"
гр. Кюстендил, 2500
ул. "Л. Каравелов" 1
e-mail: libkn@abv.bg
078-55-01-19

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00ч. – 18.00 ч.
събота от 9.00 до 13.00 часа
Всеки последен четвъртък на месеца - след обяд - санитарен полуден
Дни без глоби: от 20 до 30 всеки месец

Нашият град
• История
• Фотогалерия
• Почетни граждани
• Културни институти
    - Музеи
    - Галерия
    - Къщи-музеи
• Карта на града
• Полезни връзки
Годишнини
• 2018 година
Библиотечна мрежа
• Библиотеки в областта
   - Читалищни
   - 
Училищни
• Библиотеките в България
• Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА)
Календар
Юни 2018
НдПнВтСрЧтПтСб
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
  Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил