Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеКниги и статии

Електронен каталог книги - съдържа описания на книги, притежание на Библиотека "Емануил Попдимитров" в периодите: 1824-1944 г. и от 2000 г. до сега в цялост и частично 1945-1999 г.

Краезнание - аналитични описания на статии и художествени произведения от местни автори, публикувани в периодичния печат, части от книги и сборници, съдържащи информация за Кюстендилския край. Библиографските описания от 2000 г. до сега са представени пълно, а описанията от по-старите години периодично се допълват.

Детски отдел - Аналитичното описание на статии и части от книги представя в електронен вариант следните традиционни картотеки:

  • Картотека "Литературознание"
  • Обща тематична картотека
  • Тематична картотека на стихове
  • Картотека на художествените произведения
  • Картотека "Персоналия"
Обединени в една база, те разкриват съдържанието на фонда по следните теми: общи теоретични литературоведски въпроси в областта на българската и чуждата детска литература; теми и рубрики, свързани с най-честите читателски търсения; художествени произведения по жанрове (есета, басни, легенди и др.); стихове, посветени на определени празници; персоналии от всички области на знанието и творчеството.
Периодичният обхват на представените статии е от 1963-2007 г. Картотеката е предназначена за ученици, студенти, педагози, родители, библиотекари и всички потребители, професионално ангажирани в сферата на възпитанието и образованието.

Каталог на книги и статии


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил