Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеЕлектронен каталог на старопечатни, редки и ценни издания

В сводния каталог са представени фондовете от редки, ценни и старопечатни издания на следните културни и образователни институти в гр. Кюстендил:

  • Регионална библиотека "Ем. Попдимитров" гр. Кюстендил;
  • Регионален исторически музей “Акад. Й. Иванов”;
  • Гимназия “Н. Рилски”;
  • Държавен архив;
  • Църковна библиотека при храм “Успение Богородично”.
Разработката е в рамките на проекта “Съвременни подходи за проучване и популяризиране на книжовното културно-историческо наследство на Кюстендил”, финансиран от Министерство на образованието и науката.

Хронологичният обхват на българските издания е 1806-1944 г. В каталога са включени и няколко издания на църковно-славянски език с богослужебен характер, които са от втората половина на 18 век. Към някои библиографски описания има и визуализация на корици, екслибриси, автографи, библиографски описания по източници и др.
Обединени в една обща база те ще разкрият богатото книжовното културно-историческо наследство в Кюстендил. Чрез улеснения достъп до тях ще бъдат създадени условия за проучването, ефективното им опазване и популяризирането им сред ученици, студенти, преподаватели и специалисти.


Каталог на старопечатни, редки и ценни издания


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил