Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеДжамия „Ахмед бей”

Обща археологическа експозиция в джамия “Ахмед бей”

Работно време:
9.00 –18.00 часа

Археологическата експозиция включва 800 експоната от Кюстендил и Кюстендилския край. Многобройността на представените материали и широкия хронологически диапазон (от VІІ-VІ х. пр. н.е. до ХІV в.) дават възможност на посетителя да получи една пълна представа за културно-историческото развитие в района на горното течение на р.Струма. Експозицията е разделена на три тематични раздела – Праистория, Античност и Средновековие.


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил