Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеГодишнини 2019 г.

К Р А Е В Е Д С К И     Г О Д И Ш Н И Н И 
2019
1 януари 150 години от рождението на Кирил Цонев (1869-1961) - художник, професор. Участва в Отечествената война като военен художник. Почетен гражданин на Кюстендил от 1991 г.
 
16 март 225 години от рождението на Ами Буе (1794-1881) - френски учен, геолог и пътешественик. Поставя началото на геоложките изследвания на Балканския порлуостров. Първият му геоложки маршрут е по линията Скопие-Крива Паланка-Деве баир-Кюстендил. Автор на спорника "Маршрути по Европейска Турция" 1854 г.
 
25 май 150 години от рождението на Георги Стаматов (1869-1942) - юрист, писател. В продължение на 20 години живее и работи в Кюстендил като съдия. По време на войните 1912-1918 не подписва нито една смъртна присъда.

13 юни 125 години от рождението на Димитър Пешев (1894-1973) - юрист, инициатор и активен участник в акцията по спасяването на българските евреи през март 1943 г. Почетен гражданин на Кюстендил от 1997 г.

24 юли 165 години от рождението на Константин Иречек (1854-1918) - чешки историк, почетен член н Българското книжовно дружество. Заедно с Иван Каранов предприема пътуване из планината Осогово и долината на река Бистрица. Описва пътешествието си в "Пътувания из България" 1878 г.
 
14 септември 
150 години от рождението на Даниел Бланшу (1869-1945) - швейцарски спортист, първият преподавател по гимнастика в Кюстендилското педагогическо училище (1894-1904). Заедно с Петър Големинов съставят "Пълно ръководство по гимнастика - училищна, дружествена, военна и разни спортове"
21 септември
115 години от рождението на Стоян Венев (1904-1989) - ярък живописец, карикатурист и график. Почетен гражданин на Кюстендил от 1965 г.
 
6 октомври
110 години от рождението на Боян Йорданов Захариев (1909-1990) - лесовъд, професор, син на Йордан Захариев
25 октомври 140 години от рождението на Никола Димитров Грънчаров (1879-1939) - учител. През 1920 г. при установяването на Втората кюстендилска комуна е избран за кмет на Кюстендил
 
1 ноември
100 години от рождението на Евтим Томол (1919-1997) - художник, професор, д-р на изкуствознанието. Роден в с. Трекляно, Кюстендилско. Почетен гражданин на Кюстендил 1989 г.
 
1 декември 165 години от рождението на Николай Василиевич Савойски (1854-1930) - генерал-лейтенант от руската армия, пръв военен комендант на Кюстендил. През 1920 г. заедно със съпругата си се установява на постоянно местожителство в Кюстендил. Публикува "Спомени на стар кавалерист" (сп. "Наша конница" 1922). Почетен гражданин на Кюстендил от 1928 г.
 

     

През 2019 г. се навършват:
         

60 години Регионална библиотека "Ем. Попдимитров"
60 години Художествена галерия "Вл. Димитров - Майстора"
150 години от основаването на читалище "Братство"
130 години от създаването на Първата държавна гимназия в Кюстендил (1879)
125 години от откриването на Първата печатница в Кюстендил (1894)
90 години от основаването на Институт по овощарство
165 години от рождението на Васил Димитров Поборник (1854) - опълченец, книгоиздател и книгоразпространител.
150 години от рождението на Румена войвода (1829)
195 години от рождението на Даскал Димитрий (Димитър Стоянов (1824) - просветен деятел, книжовник и активен участник в борбата за църковна независимост.


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил