Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеУчилищни библиотеки - Кюстендил


1. І ОУ "Св. св. Кирил и Методий" "Гладстон" 2
2. ІІІ ОУ "М. Дринов" Бул."България" 35
3. VІ ОУ "П. Хилендарски" „Ефрем Каранов”33
4. ПМГ "Проф. Ем. Иванов" „Проф. Г. Паспалев”11
5. РГ"Н. Рилски" Цар Освободител 2
6. ПГИМ "Й. Иванов" "19 февруари" 28


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил