Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеЗаключителна пресконференция


Приключи проектът Интеграция чрез ИКТ – Библиотеката в подкрепа на деца със специални образователни потребности”, финансиран от Грантовата схема за иновативни проекти на Програма „Глобални библиотеки – България” 2013 .


             Като най-добри постижения по време на реализиране на проекта можем да отбележим следното:

-  Библиотеките от настоящата коалиция се утвърдиха като активен участник в процесите на обучението и образованието на децата със СОП.

-  Повиши се капацитетът на библиотечните специалисти в областта на информационното обслужване на тази категория потребители.

-  Изградените партньорства между участниците в коалицията по проекта са гаранция за устойчивост и продължаване на дейностите. Създадените електронни услуги и в бъдеще ще се ползват от целевите групи и всички, интресуващи се от тематиката.
Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил