Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа
Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеЗнание за устойчиво развитие

Програма „Глоб@лни библиотеки - България
Регионална библиотека «Ем. Попдимитров» Кюстендил

 


Зелена светлина “ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА” е проект копродукция на БНТ с фондация “Кредо бонум”, посветен на околната среда, промяната на света и научните открития.Проекти, реализирани от Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил през последните 4 години

 

1. „Интеграция чрез ИКТ – Библиотеката в подкрепа на деца със специални образователни потребности”

Кратко описание: Подпомагане процеса на интегрирано обучение и подобряване подкрепящата среда на деца със специални образователни потребности (СОП), използвайки съвременни информационни и комуникационни технологии.

Бюджет и източник на финансиране: 18 000 лв. – Глобални библиотеки България

2.  Библиотеката – отворена врата за ромските деца : Изграждане на читателска и информационна грамотност

Кратко описание: Подкрепа на деца от ромски произход в процесите на обучение и неформално образование в партньорство с НПО

Бюджет и източник на финансиране: 2040.00 лв. – Глобални библиотеки България

3.  Приобщаване чрез информираност : хората в неравностойно положение във фокуса на библиотечните услуги

Кратко описание: Затвърждаване мястото на обществените библиотеки като активен участник в обществения живот на Кюстендилски регион, използвайки съвременни информационни и комуникационни технологии за приобщаване чрез информираност на хора в неравностойно положение.

Бюджет и източник на финансиране: 4 795.00 – Глобални библиотеки България

 

Бюджет и брой заети лица

2014 г. – 309 000 лв. – 30 заети

2015 г. - 325 810 лв. – 31 заети

2016 г. – 414 236 лв. – 31 заети

2017 г. – 414 236 лв. – 31 заети

 
НовиниИнформационни списъци


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил