Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеКомплектуване

Комплектуването на библиотечните документи е определяща дейност в развитието на библиотеката. В съответствие с изискването за развитие на библиотечните фондове е разработена програма и характеристика за тяхната организация. Дейността на отдела се подпомага от Съвет по комплектуване.

Поради факта, че библиотеката не е включена в списъка на депозитните библиотеки, основен източник за комплектуване са покупките чрез собствени финансови средства. Това налага нови подходи при подбора на библиотечни документи. Стремежът ни вече не е към всеобхватност и многоекземплярност, а към формиране на адекватни и релевантни библиотечни колекции, отговарящи на потребностите на читателя в новия информационен век.

Фондът годишно нараства с около 1500-2000 библиотечни документи, предимно от покупки от книжни борси и дарения. В края на 2007 г. той наброява около 235 хиляди библиотечни единици – книги, периодични издания, графика, ноти и др.

От началото на 2003г. е автоматизиран процесът на индивидуална регистрация и Книга за движение на фонда. Обслужва от един библиотекар.

Отдел "Комплектуване" се намира на първи етаж в централната сграда на библиотеката - ул. "Л.Каравелов" №1.

Работно време
8.30 –12.00 часа
13.00 – 17.30 часа
тел. 078/52-31-26

e-mail:  libkn_obrab@abv.bg

 


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил