Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеОбработка и каталози

Новопостъпилите библиотечни документи получават своевременно техническа обработка, след което се пристъпва към специфични библиотечни дейности – класиране, сигниране, библиографско описание и отразяване в каталозите.
В отдела се поддържа служебния Азбучен каталог и се подават каталожни картички за останалите традиционни каталози по отдели. Системата от каталози в библиотеката е организирана както следва:
  • Служебен азбучен каталог;
  • Читателски азбучен каталог;
  • Читателски систематичен каталог;
  • Каталози във всички отдели, съобразени със спецификата на съответните фондове

Освен традиционните каталози от 1999 г. се създава и поддържа електронен каталог книги. Предстои ретроспективното му попълване. Чрез изградената локална библиотечна мрежа до него имат електронен достъп всички отдели на библиотеката, което обезпечава бързото, адекватно и оперативно обслужване на читателите. Обслужва се от един библиотекар.
Отдел "Комплектуване" се намира на първи етаж в централната сграда на библиотеката - ул. "Л.Каравелов" №1.

Работно време
8.30 –12.00 часа
13.00 – 17.30 часа
тел. 078/52-31-26


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил