Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеЗаемна

Отделът е открит още през 1965 г. Фондът му наброява около 100 хиляди библиотечни единици на български и чужди езици. Тук работят четирима библиотечни специалисти с висше образование, които обслужват над 3000 читатели. В отдела са обособени четири сектора – Сектор за обслужване на читатели, Читателски каталози, Автоматизирано читателско място с Интернет достъп и Зала за свободен достъп .

От 2001 г. Регистрационната читателска картотека е представена и в електронен вид.

Поддържат се в традиционен вид: Азбучен читателски каталог в три поредици – на български, руски и чужди езици; Систематичен читателски каталог; Заглавен каталог на художествената литература; Регистрационна читателска картотека; Картотека на читателските откази; Литературоведска картотека.

Заемната за читатели над 14-годишна възраст е разположена на втория етаж в централната сграда на библиотеката, намираща се на ул.“Л. Каравелов” №1.

Работно време
от понеделник до петък – 9.00 –18.00 часа
събота – 9.00 –13.00 часа
тел. 078/55-01-19


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил