Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеДетски отдел

Организиран самостоятелно още през 1954 г., през 1970 г. се премества в самостоятелна сграда. Библиотечният фонд на Детския отдел наброява около 42 хиляди библиотечни документи – книги, периодични издания, грамофонни плочи, диапозитиви, диафилми и игри. Отделът има добър справочен апарат, състоящ се от Азбучен, Систематичен, Топографски и Заглавен каталози, и тематични картотеки.

За своите читатели Детскят отдел организира читателски конференции, рецитали, конкурси за детско творчество, обсъждания на книги, срещи-разговори с любими творци. Една от най-популярните и желани форми за работа с деца са часовете на приказките. По традиция в тях се представят най-големите български и световни майстори на словото. Поддържат се постоянни изложби с детско творчество.

От 2001 г. започна автоматизирането на библиотечно-библиографските процеси в отдела. В електронен вид са представени Читателската картотека и картотеката на статиите. Картотеката на статиите е достъпна и в Интернет. Работят двама библиотекари.

Отделът се намира на ул. “Неофит Рилски” № 1

Работно време
от понеделник до петък – 9.00 –17.30 часа
събота – 9.00 –13.00 часа
тел. 078/55-01-21

 


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил