Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеТехнически науки

Отделът е обособен през 1987 г. със съвместен договор между Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” и НТС. Разположен е на VІ етаж в Дома на науката и техниката.

Фондът наброява окол 12 000 библиотечни документи – книги, периодика, нетрадиционни носители в аспекта на техническите науки – електроника, електротехника, транспорт, строителство, компютърни технологии, автоматизация и др. (раздели 62, 64-69 от УДК).

Годишно се обслужват 450-500 читатели във възрастова категория над 14 години – специалисти, ученици и студенти от специализирани учебни заведения, работници в промишлеността, транспорта, занаятите. Регистрират се около 4 хиляди посещения годишно и в обръщение влиза около 4 – 5 хиляди тома от наличния фонд.

В отдела се поддържа Азбучен и Систематичен каталог на фонда и картотеки. В електронен вариант се поддържа картотеката на статии от периодични издания в областта на техниката. Извършват се устни и писмени библиографски справки на професионалисти и професионално обучаващи се. През годините се създаде обществен авторитет на необходимо информационно звено без конкуренция в града и региона. Тук работят двама квалифицирани библиотекари.

Адресът на отдела е: бул. “Македония” № 2 Дом на НТС – VІ ет.

Работно време
от понеделник до петък
9.00 –17.30 часа
тел. 078/55-01-20


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил