Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеИзкуство

Отдел “Изкуство” е обособен като самостоятелен и открит през м.януари 1979 г.

Притежава повече от 15 хиляди тома библиотечни документи – книги, албуми, ноти, звукозаписи, визуални материали и периодични издания от всички области на изкуството.

Книжната сбирка включва теоретична литература върху история, естетика, стилознание, теория на изкуствата. Изключително ценни са многотомните, богато илюстровани “История на изкуството” на френски, английски, немски и руски език.

Чрез специализираните справочници и речници практически е възможно да се направи справка в областта на всички видове изкуства.

Богата е колекцията от художествени албуми с репродукции на наши и чужди художници и на световни галерии. Чрез тях са представени най-ярките творци на всички епохи и стилове от античността до авангарда на ХХ век.

Нотният фонд съдържа школи и литература за изучаване на различни музикални инструменти, партитури на оркестрови, хорови, вокално-симфонични и сценични творби, много нотна периодика.

Фонотеката – грамофонни плочи, магнетофонни ленти, аудиокасети и компактдискове, представя най-изтъкнатите творци и творби на всички епохи, стилове и жанрове, на попмузиката, българския фолклор, документални програми и художествени драматизации. В отдела има техническа възможност за прослушване на звукозаписите и презапис на програми по заявка на читателите.

Сбирката от визуални материали в по-голямата си част е от диапозитиви. В отдела се съхраняват много специализирани заглавия на периодика по изкуствата, получавани през годините. Система от каталози и картотеки представя всички фондове в резличен разрез и ги прави достъпни за читателите. В електронен вид са представени Регистрационната читателска картотека, Каталог на нетрадиционните носители и Систематична картотека на статии от периодчин издания

Отделът има установена практика на културно-естетическа и образователна работа с отделни групи, ученически класове и различни по-малки или по-големи фармации. Това са музикални часове, концерти, лекции с музикални и визуални илюстрации, часове по история на изкуството, часове по изобразително изкуство.

Отделът се намира в сградата на читалище “Братство”, І етаж.
Работно време с читатели:
от понеделник до петък –
9.00 –12.00 часа 13.00 – 17.00 часа
тел. 078/55 01 18


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил