Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеКраезнание

Отдел “Краезнание” на библиотека “Ем. Попдимитров” съществува от 1965 г. и фондът наброява около 1700 библиотечни документи – книги и периодични издания. С ценния си фонд, отделът откликва на потребността на читателя да знае повече за родния край – от географията, историята и културата до актуалното и интересното за съвремието, за днешния ден.

Усилията на специалистите-краеведи са насочени в събирателска дейност на излезлите от печат краеведски книги през последните години, за да се постигне максимално пълна картина на книжната продукция в региона.

Отделът се радва на професионално сътрудничество с местните институции със сходна дейност – архив, музей, и поддържа връзки със Земляческо дружество “Краище” и Етнографското дружество “Поречието на Драговищица” от Босилеград.

От няколко години към отдела е изградена секция “Любовта към Родината започва от любовта към родния край”, в която съвместно с преподавателите по история в средния и горен курс на училищата в града се подготвят и провеждат семинарни занимания за учениците на различни теми: “Как да изучаваме природата на родния край”, “Издирвателска и изследователска работа при подготовката на теми по история на родния край”, “Работа с краеведската картотека”,

От 1999 г. краеведските картотеки са представени и в електронен вид.

Отделът се намира на третия етаж на централната сграда на библиотеката на ул. “Л. Каравелов” № 1.

Работно време
от понеделник до петък
9.00 –18.00 часа
събота – 9.00 –13.00 часа
тел. 078/55-01-22


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил