Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеСБИО

Библиотека “Еманиул Попдимитров” се стреми да изгради своя нов облик на съвременен информационен център. Във времето на глобална информатизация, съвременните ползватели очакват от библиотеката безотказно задоволяване на информационните им потребности. Затова и библиографско-информационното обслужване на потребителите в библиотеката е ориентирано в тази посока.

Отделът води началото си от 1963 г. Днес той разполага с богат справочен фонд – на български, руски и чужди езици и справочен апарат, състоящ се от система каталози и картотеки – обща систематична картотека по ЛПП тематични картотеки, които подпомагат читателите в издирването на материали по дадена тема.

Справочно-библиографският и информационен отдел осигурява библиографско покритие на културните изяви на библиотеката. Обслужването с устни и писмени справки е широко застъпено в работата на СБИО.

Преобладават тематичните справки в различни области на знанието, като приоритет имат икономиката, педагогиката и литературознанието. От 1999 г. Общата систематична картотека е представена и в електронен вид. Неизменна част от дейността на отдела е и рекламата на новополучени заглавия и предстоящи прояви в местните медии. Обслужва се от един библиотекар.

Отделът се намира на третия етаж в централната сграда на библиотеката на ул. “Л. Каравелов” № 1.

Работно време
от понеделник до петък
8.30 –12.00 часа
13.00 –17.30 часа
тел. 078/55-01-22


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил