Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеСпециализирана читалня

Създадена е още в 1960 г. като “Обща читалня”. Първоначално фондът й се състои от най-популярните периодични издания, като постепенно се включват и различни справочници. През 1994 г. от фонда на читалнята се изваждат ежедневниците и се създава читалня “Периодика” в отделно помещение и с 14 читателски места.

В настоящия момент “Специализирана читалня” е търсен информационен център, който задоволява интересите на широк кръг читатели, предимно ученици от средния и горен курс, студенти и специалисти. Фондът наброява около 7 хиляди библиотечни документи, представени в две систематично-азбучни поредици – “Справочен” и фонд “Читалня”. Притежава много актуални справочни издания – енциклопедии, речници, наръчници и книги, голяма част от тях на английски, немски и френски език. Тук са представени даренията от различни фондации. Отделът притежава периодични издания в приоритетните за читалнята направления.

“Специализирана читалня” разполага с богат справочен апарат – Систематично-азбучен каталог в две поредици – на фонд “Читалня” и на фонд “Справочен”; Каталог на периодичните издания (от 1999 г. и в електронен вид) ; Обща систематична картотека (също автоматизирана); тематични картотеки.

В “Специализирана читалня” се обслужват читатели с библиотечни документи от основния фонд. Извършва се обслужване по МЗС. При индивидуалното обслужване на читателите акцентът е поставен върху създаване на умения за самостоятелна работа с каталозите и картотеките, а вече и с електронните им варианти. Обособени са 3 интернет-читателски места с възможност за самостоятелно търсене и достъп до чужди бази данни. Разполага със скенер и ксерокс. Обслужва се от двама библиотекари.

Читалнята е разположена на третия етаж в централната сграда на библиотеката, намираща се на ул. “Л. Каравелов” № 1.

Работно време
от понеделник до петък
9.00 –18.00 часа


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил