Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил
Търсене
За библиотеката
 История
 Автоматизация
 
Устройствен правилник
 Правила за обслужване
 Защита на личните данни
 Услуги. Ценоразпис
 Годишни отчети
Структура
 Директор
 Отдели
    Препоръчителни списъци
    Да опознаем обединена
    Европа


В подкрепа на библиотеката
 Партньори
 Дарители
 Посланици

Проекти
 Глобални библиотеки
 Интеграция чрез ИТК
 Информация и знание за устойчиво развитие - гаранция за устойчиво бъдещеЕкспертно-консултантска дейност

Отдел „Експертно-консултантска и координационна дейност” формира политиката на развитие на библиотечната система в Областта и координира дейността на читалищните и училищните библиотеки от региона.
Събира и обобщава статистическите данни за състоянието на библиотечна система в региона и систематизира и съхранява документалния архив за дейността на библиотеките в региона.
Реализира годишни квалификационни програми за библиотекарите от областта. Провежда семинари, практикуми и лекционни курсове.
В момента на територията на област Кюстендил функционират 69 регистрирани читалища с библиотеки .


Назад Горе  
   Created by Prima-Soft Ltd.© Copyright РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил